Rumänska träkyrkor i Sverige

Träkyrkan i Sölvesborg

I Sölvesborg byggdes en rumänsk-ortodox kyrka under våren 2015. Det är den första kyrkan i sitt slag som har byggts i Skandinavien.

Invigningen tog plats under den följande hösten, mer exakt den 5 september – vilket även är dagen då man firar kyrkans fyra beskyddare, Helgonen från Năsăud. De fyra helgonen Atanasie Todoran från Bichigiu, Vasile från Mocod, Grigore från Zagra och Vasile från Telciu dog som martyrer under 1700-talet för att skydda den ortodoxa tron i Transylvanien, en del av Rumänien som då var under ockupation av det österrikiska kejsardömet.

Kyrkan är byggd i trä, vilket är rumänsk tradition, mäter 20 meter hög och har en yta på dryga 50 kvadratmeter. Allt virke som gick åt till byggandet av kyrkan har transporterats från norra Rumänien.

Kostnaden för byggandet av kyrkan uppgick till omkring två miljoner kronor. Finansieringen av bygget skedde främst genom bidrag från rumänska familjer som bor i Sverige.

Redan fem år innan bygget av kyrkan påbörjades vigdes marken den står på av stiftsbiskopen i Skandinavien, Macarie Dragoi. Biskopen var även med vid invigningen och välsignade den nya kyrkan.

Kyrkan i Sölvesborg betjänar omkring 700 medlemmar i en tio mils radie omkring staden.

Kyrkobygget i Bredäng

I Bredäng i södra Stockholm har bygget av en stavkyrka och församlingslokaler i traditionell rumänsk stil varit på gång under flera år.

Den ideella kulturföreningen Fratia fick 2006 markanvisning för projektet, och det första spadtaget togs 2013. Det visade sig dock att bygglovet inte var klart, och föreningen fick avstanna bygget till 2015 då bygglovet för församlingslokalerna till slut blev klart. Både grannar och Bredängs utvecklingsråd överklagade bygglovet, men länsstyrelsen avslog överklagandet. Våren 2017 blev även bygglovet för kyrkobyggnaden klart.

Våren 2018 hade dock bygget fortfarande inte startat, och hur framtiden ser ut för byggandet ser fortfarande ovisst ut.