Församlingar i Göteborg, Malmö och Sölvesborg

Rumänska ortodoxa församlingen Göteborg

Rumänska ortodoxa församlingen i Göteborg har sitt församlingskontor på Erik Dahlbergsgatan 12 i centrala Göteborg. Präster i församlingen är fader Culai Enache och fader Daniel Zaharia. Som kyrka använder församlingen St. Matteus kapell, som ligger mitt i Västrakyrkogården vid Sannaplan. Församlingen firar liturgin varje söndag klockan 11.

Liturgin är vad man inom den östligt ortodoxa kyrkan kallar Eukaristin, det vill säga nattvarden. Ordet eukaristi betyder tacksägelse och kommer från den tacksägelsebön – den eukaristiska bönen – som har en central plats i firandet av nattvarden. Eukaristin kan syfta både på själva mässan och på det genom mässan konsekrerade vinet och brödet, det vill säga det bröd och vin som prästen förvandlar till Kristi kropp och blod.

Rumänska ortodoxa församlingen i Sölvesborg

Rumänska ortodoxa församlingen i Sölvesborg huserar i en nybyggd träkyrka i traditionell rumänsk stil, belägen på Bancks Väg 4. Liturgin firas på söndagar mellan klockan 11.00 och 12.30, och fika serveras efter gudstjänsten. Präst i församlingen är fader Alin-Ioan Popa.

Kyrkans beskyddare är de fyra helgonen från Năsăud (Atanasie Todoran från Bichigiu, Vasile från Mocod, Grigore från Zagra och Vasile från Telciu) vilka dog martyrdöden på 1700-talet när de skyddade den ortodoxa tron i Transsylvanien. Transsylvanien, som är en del av Rumänien, var på den tiden ockuperat av det som skulle bli dagens Österrike.

Rumänska ortodoxa församlingen i södra Sverige

Rumänska ortodoxa församlingen i södra Sverige är belägen i Malmö, och har sina lokaler på Vanåsgatan 66. Församlingen i Malmö är en av Sveriges tidigast etablerade rumänsk-ortodoxa församlingar och bildades 1977. Präst i församlingen är fader Mihai Radu.

Förutom kyrkoliv bedriver församlingen även familjedaghemmet Nathan Söderblom Förskola. Ett familjedaghem är en verksamhet som driver pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år under den tid föräldrarna arbetar, söker arbete eller studerar. Familjedaghemmet är namngivet efter den svenska teologen, fredskämpen och ärkebiskopen i Svenska kyrkan Nathan Söderblom.