Rumänsk kristendom genom historien

Den rumänska ortodoxa kyrkan är med sina 20 miljoner medlemmar i och utanför Rumänien Europas största ortodoxa kyrka. Av dessa tjugo miljoner bor ungefär 10 000 i Sverige, varav de allra flesta har rumänsk eller moldavisk bakgrund. Tillsammans med kyrkorna i Moldavien är det också den enda romanspråkiga ortodoxa kyrkan.

När bildades den rumänsk-ortodoxa kyrkan?

Den rumänska kyrkans förflutna är en komplex historia där språk, kultur och ett enat kungadöme inte alltid har hängt samman. Det finns heller inget enkelt svar på när det rumänska folket kristnades. Det var först för ungefär 150 år sedan, i samband med bildandet av den moderna rumänska staten, som den rumänska kyrkan uppstod som en självständig existerande institution – men Rumänien var ett kristet land även innan den Rumänska ortodoxa kyrkan fanns.

Rumänien och kristendomen

Liksom Europa i stort har det rumänska folket en längre historia av kristendom än bara de senaste seklerna – de kristna rötterna går tillbaka ända till romarriket, då regionen var en romersk provins kallad Dakien.

När Moldova och Valakiet, de Donaufurstendömen som är Rumäniens politiska föregångare, började ta form under 1300-talet började det även att bildas fasta kyrkliga strukturer. Under den här tiden etablerades även metropolitdömen, en typ av kyrkoprovins, av Konstantinopels patriarkat i de båda furstendömenas huvudstäder.

Det rumänska folket var länge under slaviskt inflytande, vilket innebar att det inte fanns någon möjlighet att utveckla ett eget liturgiskt eller teologiskt språk förrän i slutet av 1600-talet. Det var först då som hela bibeln hade blivit översatt till rumänska, och gudstjänster och böner kunde börja hållas på folkspråket.

När kyrkorna från de båda furstendömena år 1855 slog sig samman bildades till slut den rumänska kyrkan. Det skulle dock dröja lite mer än ett halvt sekel till, efter Första världskrigets slut, innan den blev självstyrande och ledd av patriarken i Bukarest.