Den rumänska ortodoxa kyrkans historia i Sverige

I Sverige bor ungefär 10 000 personer som är medlemmar i den rumänsk-ortodoxa kyrkan. Endast ett fåtal svenskar har tagits upp i kyrkan. De allra flesta medlemmarna har sin bakgrund i Rumänien eller Moldavien, vilket är det rumänsk-ortodoxa kyrkliga territorium.

Sveriges första rumänsk ortodoxa församling

Rumäner började invandra till Sverige och Skandinavien en tid efter Andra världskriget. De allra flesta invandrande rumänerna kom under 1970- och 80-talet, främst till storstäderna, och 1971 grundades således i Stockholm den första rumänsk-ortodoxa församlingen i Sverige.

Församlingen i Stockholm grundades av en grupp i S:t Georgs församling, vilket blev en samlingspunkt för det som senare skulle komma att bli den Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinavien. Församlingen skulle ansvara främst för rumäner bosatta i nordöstra Sverige, och teologiprofessorn fader Alexander Ciurea blev församlingens kyrkoherde. Sedan 1990 är det fader Toader Doroftei som har ansvarat för församlingen.

Göteborg och Malmö får församlingar

Näst på tur att få egna rumänsk-ortodoxa församlingar var först Göteborg 1976, och sedan Malmö 1977 när Den Helige Pingstens församling etablerades. Församlingen i Göteborg skulle ansvara primärt för rumäner i Västsverige och Norge, medan Malmös församling täckte in södra Sverige och Danmark.

Trossamfundsstatus, biskopsstift och nya församlingar

År 2002 fick den Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige trossamfundsstatus, med benämningen Rumänska Patriarkatet – Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Sverige och Skandinavien. Kyrkoledningen i Bukarest etablerade år 2008 även ett biskopsstift för Nordeuropa, vilket har sitt säte i Stockholm.

Under ledning av biskop Macarie Drăgoi har nio nya församlingar bildats i Sverige. Av de tolv församlingarna som finns i Sverige äger fyra sina egna kyrkobyggnader, medan övriga hyr sina kyrkor av Svenska kyrkan. Kyrkan äger även biskopsresidenset S:t Andreas och de heliga rumänska kungarnas kloster, en gård i Haninge där biskop Macarie Drăgoi bor tillsammans med några nunnor.

Alla församlingarna leds av en rumänsk präst, förutom församlingen på Gotland.